TROUWEN IN ITALIË - VOOR DE KERK

Enkele blogartikelen geleden hebben jullie al kunnen lezen wat de basisvereisten zijn voor een burgerlijk huwelijk in Italië… Je kan echter ook voor de katholieke Kerk trouwen in Italië en als jullie zowel voor de Kerk als voor de wet wensen te huwen, dan kan dat zelfs tijdens één en dezelfde ceremonie! De Italiaanse Kerk en Staat hebben namelijk een overeenkomst met elkaar die bepaalt dat de rol van de priester tijdens de kerkelijke huwelijksceremonie gelijkstaat aan die van een burgerlijke beambte zodat mits het ondertekenen van een extra document voor de wet, je twee vliegen in één klap slaat.
Maar terug naar de Kerk… hoe ziet zo’n procedure er dan uit en wat kan er tijdens de ceremonie allemaal en wat niet?
Allereerst dient de Kerk in België of Nederland toelating te geven voor het vieren van jullie kerkelijk huwelijk in het buitenland. Dit gebeurt in België door middel van een formulier dat ook bij Royal Dream Weddings te verkrijgen is en waarvan jullie lokale priester zeker ook een kopie heeft. Dit wordt door jullie priester ingevuld en opgestuurd naar het bisdom waartoe jullie parochie behoort. Na deze goedkeuring wordt het formulier (nu met stempel en handtekening van de ordinaris) dan terug bezorgd aan jullie priester. Het document wordt dan naar het bisdom in Italië gestuurd per post (ik raad aan om een kleurenkopij bij te houden) zodat ook zij hun toelating geven. De Italiaanse priester contacteert dan meestal Royal Dream Weddings om te melden dat het huwelijk mag gevierd worden in zijn parochie! Een enkele Belgische priester vraagt aan het bruidsparen om een soort van voorhuwelijkse cursus van enkele uren te volgen - dit is echter eerder uitzondering dan regel.

De dienst zelf is aan een vrij strikte structuur & inhoud gebonden. Zo mogen er geen wereldlijke teksten of muziek worden gebracht. Dit is niet de gewoonte in de Benelux dus het kan even wennen zijn voor aanstaande bruidsparen. Als de Italiaanse priester Frans of Engels kan, dan kan de dienst ook in die talen doorgaan. De meeste bruidsparen kiezen echter voor het Italiaans met een volledige Nederlandse vertaling in het misboekje. De lezers mogen in het Nederlands lezen en het bruidspaar mag twee bijbelse teksten kiezen die in de misviering worden opgenomen en voorgelezen.

In enkele bisdommen is het jammer genoeg niet toegelaten voor mensen uit het buitenland om voor de Kerk te trouwen. Dit hangt sterk af van de plaatselijke bisschop en hoe vooruitstrevend hij is.

Sommige priester vinden het ok om het bruidspaar persoonlijke geloften te laten opzeggen…. Over het algemeen hoeft het bruidspaar zelf niets te zeggen, behalve "sì" - maar "ja" mag ook ;-)

Met het coördineren van de toelating, het misboekje, kiezen van de teksten, plaatsaanduiding in de kerk, tolken van de homilie en alle communicatie met de Italiaanse priester/ bisdom helpt Royal Dream Weddings jullie heel graag verder!